Oferte locuri de munca top

Scumpire cu peste 36% a unui proiect de apa si apa uzata

Valoarea proiectului de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată dintr-un județ a fost modificat ca urmare a aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Investiția vizează modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din 44 de U.A.T-uri membre ADI Apă-Canal Timiș, exceptat fiind Municipiul Timișoara.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020” avea o valoare totală inițială, la data semnării, în anul 2019, de 839.716.594 lei (fără TVA).

Valoarea actualizată a acestuia este de 1.144.040.455 lei (fără TVA), mai mare cu peste 36% decât cea inițială.

Proiectul este derulat de operatorul regional, societatea Aquatim S.A.

Pe lângă finanțarea provenită din fonduri europene, vor fi alocați bani de la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale și contribuția operatorului regional societatea Aquatim S.A. din fonduri proprii sau împrumuturi de la instituții financiare internaționale/bănci comerciale.

Preturi mai mici la unele materiale, dar mai mari la altele

Capacități tehnice cuprinse în acest proiect sunt:

* Extindere sursă subterană – 21 foraje;

* Reabilitare sursă subterană – 11 foraje;

* Reabilitare și extindere conductă de aducțiune – 26 km;

* Reabilitare și extindere conductă de transport/distribuție – 237 km;

* Reabilitare și extindere rețea de distribuție – 220 km;

* Stații de tratare noi – 13 buc.

* Stații de tratare reabilitate – 9 buc.

* Rezervoare noi – 50 buc.

* Reabilitare rezervoare existente – 4 buc.

* Stații de pompare noi – 51 buc.

* Reabilitare stații de pompare – 3 buc.

* Stații de clorare noi – 23 buc.

* Reabilitare stații de clorare – 1 buc.

* Reabilitare și extindere rețea de canalizare – 311 km;

* Conductă de refulare – 87 km;

* Stații de pompare apă uzată – 79 buc.

* Stații de epurare – 6 buc.

* Linie de uscare a nămolurilor – 1 buc.

* Sistem SCADA Regional – 1 buc.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus