Oferte locuri de munca top

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol nu se va mai face conform vechilor reglementari

Regulament privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol a fost abrogat. Deja a apărut în Monitorul Oficial ordinul nr. 377/2017 / 218/2018 pentru abrogarea ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor care aproba acest regulament.

Regulamentul ce privește conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 19 septembrie 2005, conține detalii precum condiţiile de amplasare a construcţiilor şi competenţele instituţiilor abilitate pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol.
Conform regulamentului din 2005 amplasarea construcţiilor de orice fel se făcea pe terenuri situate în intravilanul localităţilor stabilit conform legii. Aici făceau excepţie anumite construcții care puteau fi amplasate şi pe terenuri situate în extravilanul localităţilor, cu precădere pe cele cu folosinţe neagricole sau cu folosinţe inferioare şi slab productive.

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se făcea astfel:
* până la suprafaţa de 1 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole fără lucrări de îmbunătăţiri funciare, fără plantaţii viti-pomicole şi de clasa III-V de calitate se aprobă prin decizie a directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară;
* pentru suprafeţe de 1-100 ha, scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor agricole din circuitul agricol fără lucrări de îmbunătăţiri funciare, fără plantaţii viti-pomicole şi de clasa III-V de calitate se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin decizie a directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pe baza avizului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară acordat prin oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
* pentru suprafeţele de teren ce depăşesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se dă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face după aprobarea hotărârii Guvernului;
* scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se face pe bază de studii urbanistice (PUG sau PUZ) propuse de consiliile locale, cu respectarea condiţiilor privind conţinutul documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1); aprobarea se dă prin ordin al directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, dat, după caz, prin Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor şi/sau prin Direcţia generală implementarea politici sectoriale şi de piaţă, cu achitarea taxelor prevăzute de lege;
Până acum scoaterea terenurilor din circuitul agricol se făcea pe baza unei documentaţii întocmite conform prevederilor regulamentului abrogat.
Citiți și:

A inceput constructia unui turn cu 20 de etaje in Timisoara

30 de case, in a doua etapa a unui proiect din apropierea Bucurestiului

Viitoare baza de tratament intr-o zona turistica

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus