Oferte locuri de munca top

Schimbări privind adăposturile de protecţie civilă

1

Adăposturile de protecție civilă vor deveni obligatorii pentru anumite tipuri de construcții, Guvernul intenționând să înlocuiască HG nr 560/2005 cu noi prevederi legale.

Noua hotărâre privind aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă a ajuns săptămâna aceasta la Consiliul Legislativ, în vederea avizarii,.

În acest proiect, categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă sunt:

I. Clădiri prevăzute cu subsol:

a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi instituţiilor publice locale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

b) având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

c) având destinaţia de birouri, financiar – bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) având destinaţia pentru învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţa construită, şi dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) având destinaţia pentru cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

g) având destinaţia de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri şi vile turistice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) pentru telecomunicaţii, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

i) din categoria amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 locuri pe scaune, indiferent de aria desfăşurată;

j) având destinaţia de gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

l) având destinaţia de lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 300 mp, cu excepţia caselor parohiale.

II Staţii de metrou

III. Extinderi de construcţii existente prevăzute cu subsol cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfăşurată a construcţiei rezultate se încadrează în prevederile pct. I a.

Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea punctelor de comandă de protecţie civilă

Clădiri reprezentând:

a) sedii ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

b) sedii ale prefecturilor/consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

c) sedii ale consiliilor locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

În cazul în care amplasamentul pe care se construiesc clădirile prevăzute la pct. I nu permite îndeplinirea obligaţiei, punctele de comandă se pot executa în subsolul altor construcţii din administrarea autorităţii respective.

Articolul 3 din documentul remis de către Secretariatul Guvernului menționează că la data intrării în vigoare a noului proiect legislativ, HG 560/2005 legea anterioară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 526 din 21 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

HG 560/2005 aproba categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită la sol mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol sau cele neprevăzute cu subsol, cu o suprafaţă desfăşurată mai mare de 600 m2, din următoarele categorii de folosinţă:

a)clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;

b)clădiri pentru activităţi financiar-bancare;

c)clădiri pentru afaceri şi comerţ;

d)clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;

e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;

f)clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;

g)clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;

h)clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;

i)clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;

j)clădiri de locuit.

HG 560/2005 a aprobat categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă, după cum urmează:

a)sediile autorităţilor administraţiei publice centrale;

b)sediile prefecturilor şi ale consiliilor judeţene, precum şi ale consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c)sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare;

d)sediile centrale ale companiilor naţionale şi regiilor autonome;

e)sediile centrale ale posturilor de radio şi televiziune;

f)sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus