Oferte locuri de munca top

Schimbari pentru PNDL I: plati si prelungiri

Plățile pentru investițiile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – Etapa I urmează să fie realizate mai ușor, iar contractele încheiate vor putea fi prelungite. Aceste schimbări au fost propuse printr-un proiect de Ordonanță de Urgență, ce urmează să fie discutat în primă lectură în ședința de astăzi a Guvernului.

Proiectul propune crearea unui mecanism ușor de gestionat în ceea ce privește transferul sumelor de la bugetul de stat pentru plata în cadrul contractelor de finanțare multianuale încheiate cu MLPDA.

De asemenea, beneficiarii vor putea gestiona contractele de achiziții publice atribuite pentru realizarea obiectivelor de investiții în acord cu fondurile aflate la dispoziția acestora în orice moment, fără a se mai institui condiționarea finanțării acestora de creditele bugetare.

Astfel, beneficiarii vor putea plăti bunurile achiziționate/serviciile prestate/lucrările executate din surse proprii sau din alte surse legal constituite în orice moment, în cursul unui an bugetar, sume ce vor fi recuperate ulterior.

De asemenea, toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor / serviciilor / lucrărilor executate care se înregistrează la MLDPA până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare, vor fi transferate beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate.

Proiectul legislativ mai are în vedere oferirea posibilității prelungirii contractelor de finanțare încheiate prin PNDL etapa I (2015-2020) și (2016-2021) cu încă doi ani, prin derogare de la prevederile legale în vigoare. Mai exact, prelungirile vor putea fi făcute pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa I, pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament va fi egală cu valoarea creditelor bugetare.

Totodată, obiectivele de investiții pentru care încetează contractele de finanțare și pentru care solicitările de sume au fost depuse la MLPDA în perioada de valabilitate a contractului de finanțare vor putea fi decontate din sume alocate de la bugetul de stat pe anul următor. Aceasta în cazul în care bugetul alocat ministerului în anul în curs nu este suficient pentru decontarea tuturor sumelor aferente solicitărilor de plată.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus