Oferte locuri de munca top

Schimbari noi privind securitatea la incendiu

La începutul lunii iunie vor intra în vigoare mai multe modificări legate de avizele și autorizațiile de securitate la incendiu. Schimbările au fost efectuate în cadrul Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, publicate deja în Monitorul Oficial.

Astfel, în situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează, în parte sau în întreg, un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție, amenajare ori instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întregul spațiu sau întreaga construcție / amenajare / instalație.

Avizul (sau autorizația) de securitate la incendiu poate fi emis și în cazul în care modificările și/sau schimbarea de destinație vizează o parte a spațiului sau a construcției, dacă aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitată prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu.

În această situație, documentația de avizare/autorizare va trata doar partea spațiului/construcției vizate de modificare sau schimbare a destinației.

În scenariul de securitate la incendiu, ca parte a acestei documentații, se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinației influențează cerința fundamentală «securitate la incendiu» a întregului spațiu sau a întregii construcții.

Alte modificări

* Cererea de emitere a avizului sau autorizației poate fi depusă în format electronic însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.

* Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile lucrătoare.

* Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile lucrătoare.

* În situația în care documentația este incompletă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă.

* Scenariul de securitate la incendiu trebuie să cuprindă toate măsurile de apărare împotriva incendiilor din piesele desenate și memoriile tehnice.

* Un exemplar din documentația care însoțește cererea de emitere a avizului sau autorizației se depune în original.

 

Descărcați aici Ordinul nr. 66/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cat costa lucrarile de instalatii electrice

Viitor parc fotovoltaic, cu peste 100 de mii de panouri

Peste 56 de ha, in pregatire pentru proiecte imobiliare viitoare

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus