Oferte locuri de munca top

Schimbari majore pregatite pentru PNDL

Schimbări majore ale derulării PNDL au fost pregătite de Ministerul Lucrărilor Publice.

Acestea prevăd noi reguli pentru decontarea sumelor către beneficiari, dar și obligații noi privind plata de către beneficiarii PNDL a prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări/furnizorilor de bunuri.

Fără bani în avans de la stat

Noul proiect de modificare a normelor metodologice detaliază mecanismul de decontare a solicitărilor de transfer. Noutatea constă în faptul că beneficiarii nu pot solicita sume de la bugetul de stat pentru procurarea de materiale/utilaje/echipamente, acestea urmând să fie decontate de la bugetul de stat după ce sunt executate lucrările pentru punerea lor în operă.

Plată obligatorie a furnizorilor in maxim 20 de zile lucrătoare

Va fi introdusă o nouă prevedere, justificată de faptul că beneficiarii PNDL au obligația ca în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea sumelor de la bugetul de stat, să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz.

În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul ministerului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile.

Sume solicitate numai pe baza de justificării utilizării lor

Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii vor transmite către MLPDA justificarea utilizării sumelor. Aceasta în termen de 30 de zile lucrătoare de la virarea prin ordin de plată a sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului. Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate și  lucrările executate este condiționată de justificarea utilizării transferului anterior.

Ministerul suspendă plățile dacă beneficiarii nu respectă noile obligații

MLPDA va suspenda transferurile în situația în care beneficiarii nu-și respectă obligațiile și nu transmit în termenele prevăzute: contractele de achiziții publice, devizul general actualizat, autorizația de construire, anexa nr. 5, anexa nr. 6, precum și orice alte documente justificative privind derularea investiției. Până la transmiterea de către beneficiari a acestora, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei suspendă transferurile.

Anexele vor putea fi transmise și digital

Anexele normelor metodologice vor fi transmise Ministerului Lucrărilor Publice în original, sau sub forma unor înscrisuri în formă electronică, cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiţionale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.

 

Descărcați aici Modificările propuse pentru Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 

 

 

 

Citiți și:

Un mare combinat industrial se extinde cu noi spatii de productie si depozitare

Peste 170 de unitati locative, in a doua etapa a unui ansamblu rezidential

Nou proiect rezidential, in zona de nord a Bucurestiului

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus