Oferte locuri de munca top

Schimbari in stabilirea valorii estimate a achizitiei publice

Urmează să fie modificare unele acte normative din domeniul achizițiilor publice și al achizițiilor sectoriale pentru a clarifica modalitatea de stabilire a valorii estimate a achiziției.

De asemenea, va fi clarificat modul de alegere a procedurii de atribuire în raport cu complexitatea obiectului contractului.

Noile modificări sunt prevăzute într-un proiect de Hotărâre de Guvern și stabilesc:

* în situația în care proiectarea și execuția fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări, valoarea estimată a achiziției va fi determinată prin cumularea valorii estimate a serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului cu valoarea estimată a lucrărilor aferente unui obiectiv de investiții;

* în cazul în care autoritatea contractantă atribuie contracte diferite – servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv execuție lucrări – pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții, valoarea estimată a achiziției se determină prin raportare la fiecare tip de contract în parte (servicii / lucrări).

Astfel, autoritățile contractante care decid să atribuie serviciile de proiectare separat de execuția lucrărilor pentru același obiectiv de investiții nu vor mai stabili valoarea estimată a achiziției prin cumularea valorilor estimate ale celor două tipuri diferite de contracte. Acestea vor alege procedura de atribuire a fiecărui contract individual în funcție de valoarea estimată a serviciilor sau a lucrărilor care fac obiectul respectivului contract.

ANAP a precizat că neclaritățile privind estimarea valorii contractelor de lucrări au avut ca efect întârzieri nejustificate în procesul de achiziții, generate de aplicarea unor proceduri de achiziție complexe în raport cu valoarea estimată a serviciilor de proiectare, ulterior reflectându-se și la nivelul serviciilor de execuție.

Noul proiect de HG modifică Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016.

 

Descărcați aici Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice și al achizițiilor sectoriale

 

 

 

 

Citiți și:

126 mil lei pentru noi pasaje rutiere

Cat costa lucrarile de zugraveli, anul acesta

Depozit logistic, extins cu peste 5 mii mp

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

 

 

 

Sus