Oferte locuri de munca top

Schimbari in cofinantarea lucrarilor de inregistrare sistematica

Mai multe prevederi vor fi modificate în ceea ce privește decontarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale.

Aceste modificări sunt necesare întrucât în acest an Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 prevede ca plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale să fie stabilită la un preţ unitar pe hectar, iar în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi să fie achitat 10% din preţul unitar pe hectar.

Astfel, Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică va fi modificat pentru asigurarea unei decontări unitare a lucrărilor de înregistrare sistematică, indiferent dacă acestea se desfăşoară la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale sau pe sectoare cadastrale, precum și indiferent de sprijinul financiar acordat din fondurile Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate, respectiv finanțare sau cofinanțare. Aceasta conform unui proiect de Ordin lansat în consultare publică.

Astfel, a fost propusă introducerea decontării imobilelor cu proprietari neidentificaţi cu 10% din preţul contractat pentru un imobil.

Totodată, vor fi abrogate prevederile care reglementau decontarea unui cuantum mai mic decât valoarea contractată/imobil, pentru cărţile funciare derivate. Sunt propuse spre abrogare inclusiv prevederile privind plata cu 50% din preţul/imobil în cazul imobilelor cu carte funciară şi geometrie asociată înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Valoarea cofinanțării va fi în cuantumul de 84 lei + TVA/carte funciară, dar nu mai mult decât valoarea contractului de servicii.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus