Oferte locuri de munca top

Schimbari ale programului Noua Casa, dupa scumpirea creditelor

În condițiile în care povara plății ratelor se resimte tot mai acut de către populație, pentru Programul Noua Casă (vechiul program Prima Casă), a fost propusă o nouă modificare legislativă spre a veni în ajutorul debitorilor. Propunerea a fost făcută de mai mulți senatori PSD.

Astfel, pentru programul Noua Casă ar putea fi aplicabile prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

În acest mod, de prevederile legii va putea beneficia orice debitor aflat în dificultate financiară, iar ruinarea acestuia va fi evitată, indiferent de tipul de credit pe care l-a accesat.

Programul prevede utilizarea unor dobânzi variabile, dependente fie de ROBOR, fie de IRCC, ceea ce generează o instabilitate uriaşă pentru debitori.

Ca urmare a evoluţiei explozive a celor doi indici monetari, obligaţia de plată lunară a debitorilor beneficiari ai programului Noua Casa a înregistrat o creştere de peste 50%, creștere ce a fost menţinută pe o perioadă de cel puţin 6 luni.

Viitoare unitati locative, propuse de investitori locali

Totodată, noul proiect legislativ prevede o serie de modificări menite să clarifice suplimentar procedura:

* neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la acest drept, debitorul neputând formula o nouă notificare de dare în plată în momentul în care a fost repus de drept în situaţia anterioară

* în situaţia în care împotriva debitorului a fost demarată procedura de executare silită de către creditor, iar ulterior debitorul înaintează notificarea de dare în plată, cheltuielile de executare silită efectuate, precum şi onorariul executorului judecătoresc stabilit în respectivul dosar de executare, sunt în sarcina creditorului, executarea silită demarată rămânând fără obiect

* în cazul admiterii contestaţiei creditorului prin hotărâre definitivă, penalităţile şi orice daune interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează că debitorul a fost de rea-credinţă la depunerea notificării.

Cum au crescut ratele în ultimele luni

Creditele cu rată variabilă, indiferent că sunt raportate la ROBOR sau la IRCC, au devenit din ce în ce mai greu de accesat, ca urmare a evoluţiei din ultimele 12 luni a celor doi indici.

Atât evoluţia indicelui ROBOR cât şi cea a IRCC a fost una semnificativ ascendentă, cu implicaţii majore asupra ratelor pe care debitorii trebuie să le achite.

Ansamblu rezidential, cu cinci cladiri

Dacă la începutul lunii august 2021, indicele ROBOR la 3 luni, cel în funcţie de care se calculează ratele pentru debitorii care au achiziţionat un imobil înainte de anul 2019, se afla la un nivel moderat de 1,52%, la începutul anului 2023 nivelul atins era de 5 ori mai mare, respectiv 7,56%.

În acest interval, ritmul de creştere s-a accentuat astfel încât, la nivelul lunii octombrie ROBOR 3M a atins cel mai mare nivel din ultimii 9 ani, respectiv 8,21%, atins la data de 31 octombrie 2022.

La rândul său, IRCC-ul, indicele de referinţă utilizat pentru creditele în RON acordate persoanelor fizice, cu dobândă variabilă care, conform OUG 19/2019, a înlocuit indicele ROBOR, a înregistrat o creştere explozivă.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus