Oferte locuri de munca top

Schema de ajutor pentru firmele de constructii si in acest an

Firmele de construcții vor beneficia și în acest an de schema de ajutor instituită prin programul guvernamental Construct Plus, în cadrul IMM Plus.

Schema de ajutor asigură, până la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității.

Bugetul propus pentru IMM Plus este de maximum 12,5 miliarde lei și pot fi acordate garanții în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari,  potrivit unui proiect de OUG, intrat în dezbatere publică.

Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2 milioane de euro la 2,25 milioane de euro per întreprindere/UAT.

Construct Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

* IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură;

* Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

În baza schemei de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire.

În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.

În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

O singura oferta pentru un contract de 20 mil euro

Pentru componenta Construct Plus sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru inclusiv TVA:

* achiziţia de echipamente şi utilaje de construcţii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii necesare proiectelor de construcţii,

* construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte

de lucru, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii

* achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcţii

* achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţa consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare:

* finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii şi cheltuieli executare lucrări aferente activităţilor de construcţii, combustibil, energie şi alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente pentru IMM- urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţii;

* plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuţii, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţii;

* achiziţia de acţiuni şi părţi sociale.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus