Oferte locuri de munca top

Schema de ajutor pentru constructii in mediul rural, modificata

Pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor din mediul rural este acordat ajutor de stat printr-o schemă financiară, a cărei formă actualizată a intrat în vigoare ieri.

Schema de ajutor de minimis acordă sprijin microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole.

În cadrul schemei de ajutor, potrivit noii variante, sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, care includ, dar nu se limitează la:

* extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;

* înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;

* înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

* construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

* achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;

Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 euro/proiect în cazul activităților productive și 50.000 euro/proiect în cazul altor activități neagricole.

Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuție publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri.

Bugetul total este constituit din 150.000.000 euro prin EURI (Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene) fără contribuție din fonduri naționale, și 240.684.827 euro FEADR, la care se adaugă 37.342.595 euro fonduri naționale.

Investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și activitatea sau întreprinderea nou-înființată trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăți aferente proiectului de investiții. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.

Descarcati aici varianta actualizata a schemei de ajutor de minims

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus