Oferte locuri de munca top

Scade numarul minim de persoane pentru infiintarea unui sindicat

Numărul minim de membri pentru constituirea unui sindicat și condițiile de declanșare a conflictului colectiv de muncă sunt prevăzute într-un nou proiect de lege votat de Camera Deputaților.

După mai multe amendamente aduse de deputați, propunerea a primit 198 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 46 de abțineri.

Legea a fost trimisă Președintelui spre promulgare.

Un sindicat poate fi constituit cu 10 membri

Persoanele aflate într-un raport juridic de muncă, precum și lucrătorii independenți au fost introduși printre persoanele care vor avea dreptul să constituie și/sau să adere la un sindicat. Totodată, șomerii vor avea dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat, însă nu vor fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri de sindicat în raport de care se constată reprezentativitatea sindicatului.

Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 10 angajaţi/lucrători din aceeași unitate sau de cel puțin 20 de angajați/lucrători din unități diferite ale aceluiași sector de negociere colectivă.

Până acum pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

Contracte rutiere de 24 mil euro, ofertate

De asemenea, organizaţiile sindicale vor putea desfăşura şi alte activităţi specifice generatoare de venituri, cum sunt:

* înfiinţarea şi administrarea de unităţi de pregătire, certificare profesională şi consultanţă în domeniile specifice sectoarelor de negociere colectivă din economia naţională pe care le reprezintă;

* desfăşurarea de activităţi de certificare profesională, perfecţionare şi reconversie profesională.

O altă noutate introdusă de deputați este posibilitatea ca, dacă timp de două luni consecutive nu este convocată comisia de dialog social de la nivelul unui minister sau a unei instituții/autorităţi publice, orice membru din partea sindicatelor sau patronatelor în comisia de dialog social se va putea adresa, în scris, ministerului responsabil cu dialogul social.

Contracte colective și greve

Pentru contractele colective de muncă va fi permisă negocierea la nivel național, dacă părțile doresc acest lucru.

Cât despre greve, în lipsa sindicatelor reprezentative, hotărârea se va lua de către sindicatele nereprezentative cu acordul scris a cel puţin unei pătrimi din numărul angajaţilor/lucrătorilor unității.

Lucrari de 79 mil euro, ofertate de zeci de firme

Pentru angajaţii/lucrătorii unităţilor în care nu sunt organizate sindicate, hotărârea de declarare a grevei se va lua de către reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, cu acordul scris a cel puţin unei pătrimi din numărul angajaților/lucrătorii unităţii.

10 salariați pot declanșa un conflict colectiv de muncă

Conflictul de muncă ce intervine între angajaţi/lucrători, reprezentați de organizații sindicale sau de reprezentanţii aleşi şi angajatori/organizații patronale poate avea ca obiect:

* începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă;

* neacordarea, în mod colectiv, a unor drepturi individuale prevăzute de contractele colective de muncă aplicabile, în condiţiile în care a fost început un litigiu în acest sens în instanţă şi nu s-a finalizat în termen de maximum 45 de zile, pentru:

– cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

– cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

– cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

Completarea propusă poate fi în beneficiul angajaților şi poate preveni abuzurile angajatorilor în situaţiile în care soluţionarea conflictului de drepturi aflat în competenţa instanţei întârzie recunoaşterea drepturilor peste termenul de 45 de zile (există speţe a căror soluţionare în instanţă a durat 1-2 ani), precum explică deputații.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus