Oferte locuri de munca top

Sase oferte pentru SF unui drum de mare viteza

Au fost depuse șase oferte pentru realizarea Studiului de Fezabilitate aferent Drumului de mare viteză Baia Mare – Bistrița – Dej.

Contractul, lansat în procedură de achiziție publică, a atras atenția a trei asocieri și a unui ofertant unic, care au depus oferte până la termenul limită de 22 noiembrie.

Pentru Lotul 1, cuprins între Baia Mare și Dej, au depus oferte:

– Asocierea D P Consult SA (lider de asociere) – Explan SRL – SCA Teaha&Füzesi

– İnpro Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi (ofertant unic)

– Asocierea Quadrante Viaponte Si Consultanta SRL (lider de asociere) – Metroul SA – Capital Vision SRL

Pentru Lotul 2, cuprins între Dej și Bistrița, au depus oferte:

– İnpro Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi (ofertant unic)

– Asocierea Quadrante Viaponte și Consultanta SRL (lider de asociere) – Metroul SA – Capital Vision SRL

– Asocierea Explan SRL (lider de asociere) – DP Consult SA –  SCA Teaha&Füzesi

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – pret”.

Factorii de evaluare a ofertelor sunt prețul ofertei (cu o pondere de 40%), experiența deținută de managerul de proiect (8%), experiența deținută de specialistul drumuri, specialist poduri, specialist geotehnică și fundații, (6% pentru fiecare specialist), experiența deținută de specialist în protecția mediului (4%), demonstrarea metodologiei adecvate de prestare a serviciilor (18%), și planificarea adecvată a resurselor tehnice și umane (12%).

Valoarea estimată a întregului contract este de 21.573.573 lei fără TVA, din care valoarea Lotului 1 este de 13.172.534 lei, fără TVA, iar cea a Lotului 2 este de 8.401.038 lei, fără TVA.

Finanțarea contractului este prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Pentru fiecare Lot în parte, durata contractului este de 18 luni de la data începerii acestuia.

Pentru Studiul de Fezabilitate sunt alocate 14 luni, iar 4 luni sunt alocate pentru elaborarea documentației necesare licitării ulterioare a contractului de execuție a lucrărilor și pentru depunerea aplicației necesare finanțării din fonduri europene nerambursabile.

Ofertele vor intra în analiza Comisiei de Evaluare, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus