Oferte locuri de munca top

Sanse pentru finantari noi prin PNDL II

În prezent este aproape finalizat procesul de încheiere a contractelor de finanţare multianuale pentru obiectivele de investiţii incluse în lista PNDL II aprobată în anul 2017.  Creditele de angajament rămase neutilizate vor trebui alocate pentru finanțarea obiectivelor pentru care au fost depuse solicitări de finanțare în termenul legal, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.  Aceasta potrivit unui proiect de ordonanță de Guvern.

În acest moment există pentru toate județele, sume disponibile care urmează să fie redistribuite în cadrul fiecărui județ.

Aceste sume provin din economiile rezultate după analizarea documentațiilor tehnico-economice în vederea încheierii contractelor de finanțare, din economiile rezultate după încheierea contractelor de achiziții publice, precum și ca urmare a renunțării anumitor beneficiari la finanțarea unor obiective de investiții.

Oficialii Ministerului Dezvoltării au constatat că există județe unde au fost încheiate contracte de finanțare cu toate UAT-urile incluse pe lista aprobată și unde nu mai există solicitări de finanțare care să corespundă criteriilor de selectare și prioritizare.

Pentru a remedia această situație guvernanții vor să instituie unele reglementări privind alocarea integrală a sumelor repartizate prin legile bugetare pentru derularea PNDL II.

Prin măsurile instituite se vor acoperi situațiile excepționale apărute în implementarea PNDL etapa a II-a, când creditele de angajament aprobate prin legea bugetară anuală, repartizate anumitor județe în urma analizei de specialitate și rămase neutilizate nu mai pot fi alocate în condițiile de selectare și prioritizare stabilite inițial, generând astfel o implementare neunitară a Programului și disproporționată din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de utilități la nivel local.

Faptul că în anul 2017 primăriile dintr-un județ nu au depus solicitări de finanțare care să atragă toate fondurile publice alocate județului prin Program, nu conduce la concluzia că la nivelul acelui județ nu este necesar să se implementeze un program cu sprijin de la bugetul de stat, în interesul cetățenilor, pentru dezvoltarea infrastructurii locale, concluzionează guvernanții.

Din analiza solicitărilor de finanțare depuse anul trecut Ministerul Dezvoltării a constatat că sunt propuse pentru finanțare peste 13.000 de obiective de investiții, din toate domeniile finanțate prin PNDL, în valoare totală de aproximativ 66 miliarde lei.

În alocarea realizată, oficialii susțin că au fost respectate criteriile de selectare a obiectivelor de investiţii și s-a realizat repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe județe, destinate transferurilor pentru finanţarea obiectivelor din portofoliul unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, suma de 30 miliarde lei, alocată Etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală a fost repartizată tot conform criteriilor de selectare.

Această sumă reprezentată de credite de angajament a fost alocată pentru perioada 2017 – 2020, nu doar pentru anul 2017. Din cele peste 13.000 de solicitări de finanțare depuse, pot fi incluse în limita acestor credite doar puțin peste 6.000 de obiective.

Astfel, a fost sistată depunerea de solicitări noi.

 

Citiți și:

Stirile zilei

Amplu proiect imobiliar pe aproape 4 ha, in pregatire

Un mare centru multifunctional va fi construit in Snagov

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

 

Sus