Oferte locuri de munca top

Sanctiuni pentru autoritatile contractante care intarzie depunerea documentatiilor

Pentru a preveni întârzierea depunerii de către autoritățile contractante a documentației necesare soluționării contestațiilor privind achizițiile publice Curtea de Conturi a propus introducerea în legislație a unor măsuri sancționatorii.

Măsurile urmăresc responsabilizarea autorităților contractante privind  transmiterea în termenul legal al documentației necesară soluționării contestațiilor.

De asemenea, a fost propusă implementarea unui program structurat de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.

Raportul CC a recomandat și colaborarea CNSC cu completurile specializate în materia achizițiilor publice, nou înființate la nivelul Curții de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice, în ceea ce privește armonizarea metodologiei aplicabile în procesul de soluționare a contestațiilor.

655 de zile – cel mai mare termen pentru soluționarea contestațiilor
Analiza Curții de Conturi a relevat că, în unele cazuri, procesul de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională în materie de achiziții publice a fost afectat de întârzieri, ajungând până la o limită maximă de 655 zile.

Întârzierile înregistrate au fost generate de un cumul de factori externi.

Pornind de la valorile maxime înregistrate, auditul CC a identificat factorii care au influențat procesul de soluționare a contestațiilor în termenele reglementate.

O cauză importantă o reprezintă transmiterea cu întârziere a dosarului achiziției de către autoritățile contractante.

Pentru 31% din contestațiile depuse la CNSC (din totalul de 9.627 contestații), autoritățile contractante au transmis cu întârziere copia dosarului achiziției.

Autoritățile contractante intervievate au motivat că întârzierile sunt generate, de regulă, de resursele limitate de personal de specialitate în domeniul achizițiilor publice, în raport cu volumul mare al procedurilor de achiziții derulate simultan.

O altă cauză a întârzierii soluționării contestațiilor o reprezintă publicarea cu întârziere în SEAP a contestației de către autoritățile contractante.

Ce tipuri de lucrari s-au mai scumpit in sectorul constructiilor

În unele cazuri, operatorii economici au depus cereri de intervenție într-un interval cuprins între 12-35 zile de la data înregistrării contestației la CNSC. În situația în care autoritatea contractantă nu publică contestația în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), CNSC nu poate emite decizia, deoarece afectează drepturile celorlalți participanți sau persoane interesate, care pot interveni în cauză.

Au fost și contestații formulate în cascadă.

Ca urmare a admiterii unei contestații, autoritățile contractante au pus în aplicare decizia emisă de CNSC pentru a evita o eventuală sancționare contravențională. Însă, au fost identificate situații în care acțiunea de punere în aplicare a deciziei CNSC a generat alte contestații. Conform reglementărilor legale, gestionarea dosarului până la emiterea deciziei trebuie să respecte toți pași procedurali. Astfel, formularea contestațiilor în cascadă afectează, pe principiul dominoului, activitatea completului, conducând la prelungirea termenelor de soluționare a altor dosare datorită volumului mare de cauze aflate pe rol într-o anumită perioadă de timp.

De asemenea, au fost identificate plângeri formulate împotriva deciziei CNSC, iar motivarea hotărârii instanței de judecată privind casarea deciziei CNSC a fost redactată cu întârziere și a avut ca efect depășirea termenului legal de 7 zile.

*

Curtea de Conturi a analizat procesul de soluționare a contestațiilor din perspectiva duratei de timp, în cadrul unei misiuni de audit al performanței realizate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Misiunea s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2023 și a vizat activitatea de soluționare a contestațiilor de către CNSC în intervalul 2020-2022. Auditul a urmărit determinarea perioadei alocate efectiv pentru soluționarea contestațiilor în materie de achiziții publice, factorii care afectează durata procesului de soluționare a contestațiilor și, după caz, acțiunile care ar putea fi întreprinse pentru realizarea cu celeritate a acestui proces.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus