Oferte locuri de munca top

Sanctiuni de peste 1,7 mil euro, daca Romania nu va transpune directivele europene

România riscă sancțiuni de peste 1,7 milioane euro în cazul în care nu va transpune directivele restante până la termenele prevăzute. De asemenea, penalități cuprinse între 2.082 și 124.900 euro vor fi plătite pentru fiecare zi de întârziere.

În total, 46 de directive europene trebuie transpuse în legislația românească, conform Memorandumului pentru aprobarea planului anual de transpunere a directivelor UE – 2021, ce va fi aprobat astăzi de către Guvern. Dintre acestea, 8 au fost transpuse integral, iar pentru 38 trebuie adoptate acte de transpunere (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ministeriale cu caracter normativ).

În plus, vor fi declarate prioritare 17 directive ce au rămas restante, pentru care termenul de transpunere s-a împlinit, iar Comisia a inițiat proceduri de infringement împotriva statului roman.

Totodată, 19 directive europene au fost publicate până la data de 21 ianuarie 2021, cu termen de transpunere în 2022 – 2026. Pentru acestea trebuie luate din timp măsuri în vederea transpunerii integrale.

De asemenea, a fost propusă desemnarea/redesemnarea, prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor administrației publice centrale care au calitatea de inițiatori și avizatori ai proiectelor de acte normative de transpunere, a persoanelor responsabile să facă parte din Rețeaua punctelor de contact pentru transpunerea și notificarea directivelor UE, precum și comunicarea coordonatelor acestora către Ministerul Afacerilor Externe până la data de 1 martie 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus