Oferte locuri de munca top

Salariul in constructii, in usoara scadere

Deși părea că salariul mediu în construcții urma să treacă pragul de 6.000 de lei, vara s-a încheiat cu o ușoară scădere a acestuia, după cum arată cele mai noi date furnizate de Institutul Național de Statistică.

Astfel, câștigul salarial mediu brut din construcții a scăzut cu 0,4% în august față de iulie, ajungând la 5.970 de lei.

Comparativ cu luna august de anul trecut, acesta este mai mare cu peste 21%.

Creșterea a fost semnificativ mai accelerată decât cea a salariului mediu brut la nivelul întregii economii (de 14%).

În sectorul construcțiilor, salariul mediu net a scăzut cu 0,1% în august, ajungând la 4.496 lei. Dar a fost mai mare cu 21% decât cel din august anul trecut. Din nou creșterea este mai mare decât cea a salariului mediu net per economie (15%).

La nivelul întregii economii, în luna august 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7.258 lei, mai mic cu 0,8% decât iulie.

Câştigul salarial mediu net a fost 4.531 lei, în scădere cu 0,7% față de luna precvedentă.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (10.419 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.542 lei).

August 2023 comparativ cu iulie 2023

În luna august, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Clinica medicala privata, propusa intr-un municipiu

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

* extracţia cărbunelui superior şi inferior -18,2%;

* fabricarea produselor textile -5,5%;

* tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor -5%;

* fabricarea altor mijloace de transport -4,6%

* depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi -4,5%.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost:

* extracţia minereurilor metalifere +14,6%;
* Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale +9,4%:

* Transporturi terestre şi transporturi prin conducte +7,3%;

* Industria metalurgică  +5%.

Unitate de productie noua, cu peste 3 mii mp, in provincie

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 105,3% în luna august față de luna august 2022.

Indicele câştigului salarial real a fost 98,8% în luna august 2023 față de luna precedentă.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 229,6%, cu 3,0 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2023.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus