Oferte locuri de munca top

Salariul din constructii, in continua crestere

Salariul mediu net în construcții a fost în creștere și în luna iulie a acestui an, comparativ cu perioada similară a anului precedent, potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică.

În această perioadă, salariul mediu net în construcții a înregistrat o creștere de circa 4,8%, până la 3.333 lei/angajat.

În același timp, salariu mediu brut a avut o creștere similară ajungând în luna iulie a acestui an la 4.428 lei/angajat.

La nivelul întregii economii, în luna iulie, câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.545 lei, fiind mai mare cu 5% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Salariul mediu brut la nivelul întregii economii a fost în iulie de 5.780 lei, mai mare cu 5,7% față de cel din luna iulie a anului trecut.

În luna iulie, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă, s-au înregistrat după cum urmează:

* cu 13,6% în activităţi de editare;
* între 8,0% și 12,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a;
* între 4,0% și 8,0% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din tutun, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
* între 1,0% și 2,0% în colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de
programe), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (-6,2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), sănătate şi asistență socială (-1,1%), respectiv administrație publică (-0,2%).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus