Oferte locuri de munca top

Salariile constructorilor nu cresc in acelasi ritm cu media nationala

Ritmul de creștere a salariilor din sectorul construcțiilor este mai mic decât cel la nivelul întregii economii. Potrivit celor mai recente date furnizate de lNS, per economie, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6.5% în luna ianuarie a acestui an față de aceeași lună a anului trecut, ajungând astfel la 3395 de lei.

În sectorul construcțiilor, câştigul salarial mediu net a fost de 3106 lei, mai mare cu 3,5% față de cel din ianuarie 2020.

Valorile cele mai mari ale câștigurillor nete s-au înregistrat în luna ianuarie 2021 în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (8107 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1732 de lei).

La nivelul întregii economii, câştigul salarial mediu brut a fost de 5549 de lei, mai mare cu 6,2% comparativ cu luna ianuarie a anului precedent.

În sectorul construcțiilor, câştigul salarial mediu brut a fost de 4143 de lei, in creștere cu 3%.

În ceea ce privește tranzacțiile imobiliare, câştigul salarial mediu net a fost mai mare cu 4% față de cel din luna ianuarie 2020, acesta fiind de 2787 de lei. Iar câştigul salarial mediu brut a fost de 4634 de lei.

Investitii de peste 6 mil euro, in cadrul unui aeroport din tara

În luna ianuarie, față de luna precedentă, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel:

  • între 16% şi 24% în intermedieri financiare, fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apă, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, industria metalurgică, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
  • între 11.5% şi 15.5% în telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei), activităţi de editare, extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei;
  • între 7.5% şi 11% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor textile, construcţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea băuturilor, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

Noi constructii administrative, cu peste 40 mil euro

Creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+5.4%), ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite);
  • în hoteluri şi restaurante (+2.8%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+2.1%), ca urmare a reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale, încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel:

* în sănătate şi asistenţă socială (-2.6%);

* în administraţie publică (-1.3%);

* în învăţământ (-1.1%).

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus