Oferte locuri de munca top

S-a stabilit cum se cesioneaza creantele datorate de debitorii in insolventa

A intrat în vigoare procedura privind cesionarea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.

Aceasta se aplică debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se inițiază de creditorul bugetar, care

solicită înscrierea la masa credală sau, după caz, urmărește recuperarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat, ori de câte ori se înregistrează o ofertă la organul fiscal central.

Fac obiectul cesiunii creanţele bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, înscrise în certificatul de atestare fiscală nestinse la data semnării contractului de cesiune.

Cesiunea creanţelor bugetare datorate se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ

următoarele condiţii:

* preţul cesiunii ofertat acoperă cel puţin 50% din prețul de pornire a cesiunii;

* plata preţului cesiunii se realizează integral sau într-o perioadă de maximum 3 ani

de la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare, astfel:

– integral, până la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare;

– integral, în termen de 30 de zile inclusiv, de la data încheierii contractului de

cesiune a creanțelor bugetare, cu constituire de garanții, care să acopere prețul cesiunii;

– în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare, cu constituire de garanții, care să acopere atât prețul cesiunii, cât și valoarea dobânzilor aferente acestuia;

* constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Procedura privind demararea selecţiei cesionarului

Procedura privind demararea selecţiei cesionarului se realizează de către Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, prin secretariatul acesteia, ori de câte ori se înregistrează o ofertă.

Procedura de încheiere a contractului de cesiune a creanțelor bugetare, precum și etapele ulterioare derulate de organele fiscale competente

Organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de către ofertantul declarat câștigător va emite, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii acestei decizii, acordul de principiu, prin care se stabileşte nivelul garanţiei ce trebuie constituită, în funcţie de informaţiile menţionate în decizie.

Valoarea garanţiilor trebuie să acopere:

* prețul cesiunii, precum şi valoarea dobânzilor aferente acestuia calculată potrivit Codului de procedură fiscală, în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare, dar nu mai mult de 3 ani de la data încheierii acestui contract;

* prețul cesiunii, în situaţia în care plata acestuia se efectuează într-o perioadă de până

la 30 de zile inclusiv, de la data încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus