Oferte locuri de munca top

S-a dat startul Programului Iluminat Public

Începând de astăzi, 21 octombrie, unitățile administrativ-teritoriale care doresc să aplice pentru finanțare în cadrul Programului Iluminat Public își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul AFM.

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Lóránd-Árpád Fülöp, a semnat dispoziţia de demarare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

Începând cu data de 25 octombrie 2021, ora 10.00, solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 de milioane de lei.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie şi, implicit, factura publică.

Finanțarea se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale, după cum urmează:

* pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori — maximum 1.000.000 lei;

* pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori — maximum 2.000.000 lei;

* pentru orașe — maximum 3.000.000 lei;

* pentru municipii de rang 0 — municipiul București — maximum 25.000.000 lei;

* pentru municipii de rang I — maximum 6.000.000 lei;

* pentru municipii de rang II — maximum 5.000.000 lei.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus