Oferte locuri de munca top

S-a accentuat nevoia constructorilor pentru capital de lucru

Cele mai multe din garanțiile acordate firmelor de construcții, de către Fondul Român de Contragarantare prin Programul Garant Construct, au fost pentru împrumuturi destinate susținerii activității curente.

Situația arată nevoia acută de finanțare a antreprenorilor din construcții, aspect de care trebuie să țină cont Guvernul atunci când promite majorarea fondurilor pentru investiții ce includ lucrări de construcții.

Statisticile FRC indică faptul că anul trecut s-a accentuat cererea pentru creditarea capitalului de lucru. Astfel aproximativ 91% din garanțiile acordate anul trecut în numele și contul statului de către FRC au fost pentru susținerea capitalului de lucru pentru firmele eligibile și numai 9% pentru investiții.

Spre comparație, în 2022 aproximativ 83% din garanțiile acordate au fost pentru împrumuturi pentru susținerea activității curente și 17% pentru investiții.

 

 

 

 

Aproape 3.100 de firme au accesat programul Garant Construct

Dumitru Nancu, director general FNGCIMM

Programul Garant Construct s-a derulat prin intermediul FNGCIMM și FRC. Prin acest program au fost acordate garanții guvernamentale care să acopere până la 90% din valoarea împrumuturilor făcute de firmele din sectorul construcțiilor.

Circa 2.000 de firme au accesat programul Garant Construct prin FNGCIMM, ceea ce înseamnă că acestea au contractat credite de peste 2,5 miliarde lei.

Totodată, prin Fondul Român de Contragarantare au fost acordate garanții către 1.100 de IMM-uri, garanții care le-au asigurat finanțări de 1,3 miliarde lei.

Credite de peste 2,5 miliarde lei, cu garanții prin FNGCIMM

Finanțarea atrasă prin creditele garantate de FNGCIMM s-a ridicat la 2,549 miliarde lei, conform directorului general, Dumitru Nancu.

Firmele mici au fost cele care au înaintat cele mai multe cereri, 600 la număr.

În cadrul programului au fost acordate un număr total de 2.128 de garanții cu o valoare a garanțiilor de 2,288 miliarde lei.

În top 5 domenii de activitate a firmelor care au solicitat finanțare se află:

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4321 – Lucrări de instalații electrice;

4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

Fondul Român de Contragarantare a acordat garanții pentru credite de peste 1,3 miliarde lei

Stere Farmache, președintele Directoratului FRC: „FRC a facilitat un sprijin semnificativ companiilor din construcții, arhitectură și proiectare care au beneficiat de garanții de stat de peste 1 miliard de lei la finanțările bancare din 2023. Dorim să contribuim și în 2024 la creditarea susținută prin măsuri guvernamentale de ajutor de stat pentru firmele din construcții, acestea avand o pondere importantă în PIB”.

Stere Farmache, președintele Directoratului FRC: „FRC a facilitat un sprijin semnificativ companiilor din construcții, arhitectură și proiectare care au beneficiat de garanții de stat de peste 1 miliard de lei la finanțările bancare din 2023. Dorim să contribuim și în 2024 la creditarea susținută prin măsuri guvernamentale de ajutor de stat pentru firmele din construcții, acestea avand o pondere importantă în PIB”.

Numai pe componenta Garant Construct, FRC a acordat garanții guvernamentale unui număr de aproximativ 1.100 IMM-uri în perioada mai 2022 – 31 decembrie 2023, în baza cadrelor temporare aferente schemelor de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană pentru România.

Astfel, valoarea totală a garanțiilor acordate în perioada menționată IMM-urilor eligibile a fost de aproximativ 1,2 miliarde lei, iar acestea au susținut un volum total de finanțări de aproximativ 1,31 miliarde lei.

Aproape toate firmele care au solicitat garanții le-au și obținut.

”Flexibilitatea și profesionalismul echipei de analiști financiari din cadrul FRC, comunicarea cu băncile și cu potențialii beneficiari deopotrivă, s-au materializat într-un procent extrem de redus al neacordărilor de garanții”, arată reprezentanții FRC.

Stere Farmanche, președintele Directoratului FRC: „FRC a facilitat un sprijin semnificativ companiilor din construcții, arhitectură și proiectare care au beneficiat de garanții de stat de peste 1 miliard de lei la finanțările bancare din 2023. Dorim să contribuim și în 2024 la creditarea susținută prin măsuri guvernamentale de ajutor de stat pentru firmele din construcții, acestea avand o pondere importantă în PIB”.

Astfel, mai puțin de 7% din cererile totale adresate FRC nu au putut fi soluționate ca urmare a nivelului ridicat de risc de garantare a creditului rezultat din indicatorii de evaluare urmăriți de specialiștii instituției mandatate să gestioneze responsabil plafonul de garanții de stat.

Din totalul firmelor beneficiare de împrumuturi bancare garantate de stat pe componenta Garant Construct, aproximativ 92% au fost firme de construcții și circa 8% firme de arhitectura, proiectare etc.

Programul IMM Invest Plus – Componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale  de până la 90% din valoarea finanțărilor obținute de IMM-uri de la instituțiile de credit pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Sunt eligibile companiile din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri și întreprinderile.

Sus