Oferte locuri de munca top

Rusia restrictioneaza accesul firmelor din UE la achizitiile publice

UE solicită consultări cu Rusia în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la anumite măsuri ruse care restricționează sau împiedică firmele din UE să vândă mărfuri și servicii întreprinderilor de stat ruse și altor entități prin achiziții publice în scopuri comerciale.

Aceste practici par a fi contrare normelor OMC care impun Rusiei să nu discrimineze întreprinderile străine în acest domeniu.

Începând din 2015, Rusia și-a extins treptat politica de substituire a importurilor prin utilizarea mai multor restricții și stimulente.

Ele au scopul de a înlocui utilizarea bunurilor și serviciilor străine în contractele de achiziții publice efectuate de către anumite entități statale și de către entități juridice în cadrul unor proiecte de investiții finanțate de stat.

Impactul economic pentru întreprinderile din UE este foarte semnificativ.

În 2019, valoarea aferentă procedurilor de ofertare publicate de întreprinderile de stat s-a ridicat la 23,5 mii de miliarde RUB, ceea ce reprezintă aproximativ 290 miliarde EUR și echivalentul a 21% din PIB-ul Rusiei.

UE contestă, în particular, trei măsuri rusești care par a fi incompatibile cu normele OMC, în special cu principiul fundamental al OMC referitor la tratamentul național, care impune membrilor OMC să trateze producătorii străini și producătorii interni în mod nediscriminatoriu.

Acestea includ:

* Evaluări discriminatorii ale ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice: în cursul etapei de evaluare în cadrul procedurilor de achiziții publice, anumite entități statale deduc 15% (până la 30% pentru anumite produse) din prețul oferit de entitățile ruse pentru produsele sau serviciile lor.

În cazul în care se selectează oferta cu produse sau servicii domestice ale unei entități ruse, ulterior se plătește prețul integral.

Aceasta înseamnă că produsele sau serviciile importate oferite de entități străine sunt dezavantajate în cursul acestei etape de evaluare, deoarece ele nu beneficiază de această reducere de preț de 15%. Mai exact înseamnă discriminarea ofertelor de bunuri sau servicii importate furnizate de entități străine.

* Cerințe privind autorizații prealabile: societățile ruse care doresc să achiziționeze anumite produse de inginerie din străinătate au nevoie de o autorizație din partea Comisiei ruse de înlocuire a importurilor. Această autorizație pare să fie acordată în mod arbitrar și nu este necesară pentru achiziționarea de produse de inginerie realizate domestic.

* Cerințe privind cote naționale în domeniul achizițiilor publice: se aplică pentru aproximativ 250 de produse, inclusiv vehicule, utilaje, dispozitive medicale și produse textile, în cazul cărora până la 90% trebuie să fie produse domestice.

Etapele următoare

Consultările în materie de soluționare a litigiilor pe care UE le-a solicitat reprezintă prima etapă a procedurilor de soluționare a litigiilor în cadrul OMC.

Dacă ele nu conduc la o soluție satisfăcătoare, UE poate solicita ca OMC să instituie un comitet care să decidă în această cauză.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus