Oferte locuri de munca top

Romania pierde fonduri europene in urma corectiilor financiare

România riscă să nu i se mai ramburseze fonduri europene în valoare de aproape 75 milioane de euro aferente Programului Operațional- Regional 2007-2013, reprezentând corecții financiare aplicate de Autoritatea de Management pentru POR beneficiarilor.

Comisia Europeană a înaintat o scrisoare Autorității de Management a programului în care menționează că raportul final privind implementarea POR 2007-2013 este nesatisfăcător din mai multe motive, printre care și acela că în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferente programului au fost incluse sume a căror eligibilitate nu era stabilită la acel moment.

Prin urmare, acum este necesară decertificarea definitivă a acestor cheltuieli cuprinse în aplicația de plată transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017 pentru a nu pierde viitoare finanțări europene.

Cheltuielile reprezintă corecții financiare aplicate de AM POR, prin titluri de creanță, care au fost contestate de către debitori la instanţele judecătoreşti – aproximativ 54,2 milioane euro; corecții financiare aplicate de AM POR prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POR, care se aflau în termenul legal de contestare administrativă – aproximativ 1,66 milioane euro; corecții financiare aplicate de AM POR prin titluri de creanță precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POR, contestate administrativ de către beneficiari pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații și care se aflau în termenul legal de contestare la instanţele judecătorești – circa 13,5 milioane euro; cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă – circa 5,4 milioane euro.

Astfel, guvernanții au lansat un proiect de hotărâre prin care să fie aprobată decerficarea cheltuielilor finanțate prin POR. Mai exact, trebuie ca Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să fie autorizată să efectueze decertificarea definitivă, prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, transmisă Comisiei a următoarelor sume:

* suma de 38.000.620 euro pentru axa prioritară 1″Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”;

* suma de 13.941.358 euro pentru axa prioritară 2 „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”;

* suma de 16.257.707 euro pentru axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”;

* suma de 5.799.624 euro pentru axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”;

* suma de 14.680.575 euro pentru axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”;

* suma de 4.494 euro pentru axa prioritară 6 „Asistență Tehnică”.

În scrisoarea Comisiei se menționează și faptul că, în absența unui răspuns din partea autorităților române sau în cazul unui răspuns nesatisfăcător, Comisia va proceda la închiderea programului operaţional pe baza informaţiilor disponibile şi poate aplica corecţii financiare prin anularea totală sau parţială a contribuţiei din fondurile structurale alocate programului operațional.

Conform aceleiași scrisori, suma de 74.902.569 euro, contribuție FEDR este formată din suma de 20.640.930 euro, care se exclude prin decertificare definitivă, și suma de 54.261.638 euro, care se decertifică definitiv din declarația finală de  cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final transmisă la CE la data de 30 martie 2017, dar pentru care se menține angajament deschis de către CE de a rambursa sumele respective în funcție de deciziile finale ale instanțelor judecătorești.

În trei zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, MDRAP trebuie să informeze serviciile Comisiei Europene despre acceptarea de către autoritățile române a aplicării decertificării definitive din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a sumelor prevăzute mai sus.

 

Citiți și:

Viitor sediu adminstrativ, construit pe un teren de circa 15 mii mp

Un cunoscut om de afaceri pregateste construirea a 3 blocuri

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus