Oferte locuri de munca top

Romania, codasa la combaterea spalarii banilor

România a transpus incorect cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor, astfel că o scrisoare de punere în întârziere i-a fost trimisă de Comisia Europeană.

Ca urmare, țara noastră are la dispoziție două luni pentru a trimite un răspuns detaliat Comisiei.

Nu suntem singura țară în această situație. CE a inițiat procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și în ceea ce privește Germania și Portugalia.

Astfel, CE a trimis scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei și României, din cauza transpunerii incorecte a celei de-a patra Directive privind combaterea spălării banilor.

Termenul de transpunere a Directivei a fost pe 27 iunie 2017.

În urma unei evaluări a măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții din directivă nu au fost transpuse corect în legislația națională.

Lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului este esențială pentru asigurarea stabilității și securității financiare în Europa. Pentru a intensifica aceste eforturi, în data de 7 mai, Comisia a publicat un plan de acțiune în șase puncte, cu scopul de a consolida combaterea de către UE a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, scandalurile legate de spălarea banilor au evidențiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE.

Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie să fie puse în aplicare și respectarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului financiar.

În acest sens, Comisia a decis că statele membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale ale cadrului de combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu unitățile de informații financiare, cerințele de precauție privind clientela și cooperarea adecvată între aceste unități sau transparența registrelor centrale ale beneficiarilor reali. România, Germania și Portugalia au la dispoziție două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător argumentelor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus