Oferte locuri de munca top

RO e-Factura: cum se va face inscrierea in sistem

Modalitatea de înscriere a operatorilor economici în cadrul Registrului RO e-Factura și formularul prin care aceștia vor putea să solicite înregistrarea sau renunțarea la cererea de înregistrare au fost definitivate de către ANAF.

Aceasta conform unui proiect de ordin lansat în consultare publică.

Astfel, orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emite facturi  electronice către alți operatori economici (relații B2B), va putea opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, va fi obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Peste 110 de apartamente, in cadrul unui proiect rezidential din provincie

Înscrierea în Registrul RO e-Factura și radierea din Registru RO e-Factura
Conform proiectului, înscrierea în Registrul RO e-Factura se va face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind  înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III.
Formularul va fi transmis prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică va fi înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).
De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.
Totodată, operatorii economici pot să renunțe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura,  până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084) având bifată secțiunea IV. ”Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)” și completată cu numărul și data înregistrării formularului inițial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.
În paralel, Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de ordin prin care vor fi stabilite următoarele:

* specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice;
* identificatorul setului de reguli;
* regulile adiționale impuse de specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice RO_CIUS.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus