Oferte locuri de munca top

RO-Cultura: doua scheme de ajutor, prelungite pana in 2023

Două scheme de finanțate din cadrul Programului Ro-Cultura, valabile până la sfârșitul anului 2020 au fost prelungite până în anul 2023. Odată cu prelungirea termenlor de implementare au fost realizate mai multe schimbări în cadrul schemelor.

Aceste modificări au intrat deja în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial.

Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Proiectele finanțate urmăresc îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Astfel, prin intermediul prezentei scheme, vor fi restaurate cel puțin 10 monumente istorice, vor fi implementate cel puțin 10 planuri de valorificare a monumentelor istorice restaurate, vor fi dezvoltate la locul de muncă competențele/expertiza a cel puțin 40 de profesioniști, vor fi create aproximativ 42 de locuri de muncă, iar numărul anual estimat de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale va crește cu 25%.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 19.501.176 euro, respectiv valoarea estimată de 92.476.527 lei, la cursul mediu anual InforEuro din 2019 de 4,7421 lei/euro.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni, cu începere de la data menționată în contractul de finanțare. Proiectul poate fi prelungit, dar nu poate fi finalizat mai târziu de 30 aprilie 2024.

Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este până la data de 31 decembrie 2023.

Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Valoarea totală estimată a bugetului schemei este de 7.100.000 euro, respectiv valoarea estimată de 33.668.910 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2019 de 4,7421 lei/euro.

Astfel, repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate pentru anul viitor este :

* Granturi SEE 2.210.000 euro

* Cofinanțare națională 390.000 euro

Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi mai mic de 50.000 euro și nu va depăși pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 100.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni, cu începere de la data menționată în contractul de finanțare. Perioada de implementare a activităților nu poate depăși data de 30 aprilie 2024.

Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis, este până la data de 31 decembrie 2023.

Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, inclusiv lista de rezervă, în limita bugetului alocat apelurilor de proiecte. Includerea unui proiect pe lista de rezervă nu constituie o garanție pentru semnarea contractului de finanțare la o dată ulterioară.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus