Oferte locuri de munca top

Rezidenta fiscala pentru cei ce intra sau pleaca din Romania

Persoanele fizice care sosesc sau pleacă în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile au obligația să depună un chestionar legat de stabilirea rezidenței fiscale, a anunțat ANAF.

Orice contribuabil care se află în această situație trebuie să completeze și să depună chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Ca urmare a depunerii chestionarelor, ANAF analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoanei, stabilește rezidența fiscală și transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) secțiunea ”Servicii online” rubrica ”Descărcare Declarații electronice” – ”Descărcare Declarații” și pot fi descărcate de contribuabili utilizând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.

Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:

* Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;

* Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Unitate de productie elemente prefabricate din beton a unui mare constructor

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, respectiv pe portalul www.anaf.ro, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând link- ul  https://formularespv-pf.anaf.ro.

Informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidenței fiscale sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Ghidul poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2021_RO.pdf

Sus