Solplanet x AeroFix

Revizuiri ale Ghidului prosumatorului: scutiri de impozit si certificate verzi

Urmează să fie revizuit Ghidul prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat. Acesta va fi actualizat cu cele mai recente modificări legislative din domeniul energiei electrice și ale Codului fiscal.

Proiectul de revizuire este în prezent în consultare publică.

De ce scutiri beneficiază prosumatorii

Prosumatorii care deţin centrale de producere a energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

De asemenea, aceștia nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice.

Totodată, prosumatorii sunt exceptați de la:

* plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice

* nu au obligația de a emite facturi pentru livrările de energie electrică către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice

* nu au obligatia ţinerii de evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică.

Puterea instalată și certificatele verzi

Limita de 27 kW putere instalată pe loc de consum până la care prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, la preţul stabilit de Legea nr. 220/2008 a fost modificată la 100 kW.

Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale de producere a E-SRE, precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a E-SRE sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Prosumatorii pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

 

Descărcați aici varianta revizuită a Ghidului prosumatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus