Oferte locuri de munca top

Retrocedarea imobilelor: proiect pentru înlăturarea blocajului administrativ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un proiect legislativ privind modificarea legii pentru finalizarea restituirii imobilelor confiscate în perioada comunistă se află în dezbatere la Camera Deputaţilor luna aceasta.
Iniţiativa legislativă urmăreşte să înlăture un blocaj administrativ prin care cererile de retrocedare care atestă proprietatea asupra terenului, dar nu specifică şi categoria de folosinţă a terenurilor solicitate, nu pot fi admise pentru că ar putea depăşi plafonul de restituire de 50 ha, dar nici nu pot fi respinse fiind atestat dreptul de proprietate.
Din 6000 de dosare analizate, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a putut valida 2.000 de dosare în ultimii  doi ani, potrivit expunerii de motive a OUG.
Astfel Guvernul propune introducerea art. 15 alin 1 în legea 165/2013 în care va fi prevăzut ca având categoria de folosinţă curţi construcţii, la data preluării abuzive, terenurile în suprafaţă de până la 1000 mp, situate în mediul urban, şi de până la 3.000 mp, situate în mediul rural, dacă pe acestea la momentul preluării abuzive, existau construcţii.
O altă modificare introdusă prevede ca “în situaţia în care din documentele existente la dosar nu reiese suprafaţa şi/sau alcătuirea construcţiilor pentru care se propun măsuri compensatorii, se vor acorda despăgubiri pentru o suprafaţă de 21 mp folosindu-se valorile minime din grila notarială aplicabilă spaţiilor de locuit.”,se arată în expunerea de motive.
Modificările aduse legii retrocedărilor prevăd şi modificarea componenţei Comisiei speciale de retrocedare cu reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Prin noua lege va fi reglementat şi cvorumul necesar pentru constituirea Comisiei. Noii membri sunt necesari în dialogul cu administraţiile locale pentru retrocedările care implică imobile aflate în patrimoniul public sănătate, învăţământ etc. Aceste imobile sunt retrocedate cu menţinerea afectaţiunii de interes public pe o perioadă de 10 ani.

Proiectul legislativ a fost trimis pentru analiză la Comisia juridică, pentru disciplină şi imunităţi şi are ca termen de depunere a raportului 3 noiembrie. Proiectul a fost adoptat de Senat săptămâna trecută.

Sus