Oferte locuri de munca top

Retele inteligente de gaze naturale: clarificari privind apelul de proiecte

Au fost aduse mai multe clarificări privind apelul de proiecte Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Aceasta în contextul mai multor solicitări primite din partea solicitanților.

Solicitările de prelungire

Solicitantul este obligat să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, fără posibilitatea de prelungire a termenului de răspuns. Prin urmare, solicitările de prelungire transmise de către solicitanți nu vor fi luate în considerare. La stabilirea termenului de 5 zile lucrătoare nu se vor lua în calcul prima și ultima zi a termenului.

Completările din SMIS

În ceea ce privește clarificările prin care AM POIM a solicitat la secțiunea Capacitate solicitant – sursa de cofinanțare, înlocuirea Buget de stat cu Buget local, având în vedere limitările de sistem ale SMIS, această cerință se poate efectua numai prin ștergerea liniilor bugetare introduse inițial în cererea de finanțare și reintroducerea acestora.

Neeligibilitatea TVA

În situația în care solicitantul este o persoană neimpozabilă, iar operatorul infrastructurii este o persoană impozabilă, care va percepe tarife cu TVA ca rezultat al utilizării directe a infrastructurii, TVA- ul este considerat neeligibil.

Retransmiterea Declarației de angajament

În ceea ce privește clarificările prin care AM POIM a solicitat retransmiterea Declarației de angajament, astfel încât aceasta să respecte precizarea din Ghidul Solicitantului pentru îndeplinirea criteriului g) Proiectul demonstrează existența cererii pentru rețeaua inteligentă de distribuție a gazului natural propusă prin proiect prin pre-contracte încheiate / angajamente ferme ale consumatorilor cărora li se va livra gazul natural prin capacităţile de distribuție propuse la finanțare, pentru cel puțin 1000 de gospodării:

* La momentul depunerii cererii de finanțare se probează prin Declarația de angajament
* În etapa de contractare, se va prezenta lista pre-contractelor încheiate / angajamentelor ferme, asumată de către beneficiar, pentru cel puțin 1000 de gospodării care urmează a fi deservite de către rețeaua inteligentă de distribuție.

Solicitanții trebuie să transmită Declarația de angajament care să cuprindă mențiunea de mai sus, așa cum este precizat în Ghidul Solicitantului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus