Oferte locuri de munca top

Retele de apa pentru 3 localitati din Ilfov, cu aproape 20 mil euro

A fost semnat contractul de execuție pentru extinderea rețelelor de apă din trei localități din județul Ilfov. Lucrările se ridică la o valoare de aproape 20 milioane euro, echivalentul a aproximativ 97 milioane de euro.

Mai exact, compania Apă Ilfov SA, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov, a semnat, ieri, contractul de execuție pentru Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Mogoșoaia, Balotești, Tunari. Constructorii care vor realiza lucrările sunt grupați în asocierea Intrakat – Euro Construct Trading ’98 SRL.

Lucrările acestui contract fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile cele trei localități:

* Extindere rețea distribuție apă Mogoșoaia – 28 km;

* Reabilitare stații de pompare apă uzată Mogoșoaia – 2 buc.;

* Extindere rețea canalizare Mogoșoaia – 37 km;

* Construire stații de pompare apă uzată Mogoșoaia – 9 buc.;

* Extindere rețea distribuție apă Balotești – 12 km;

* Extindere rețea canalizare Balotești – 17 km;

* Construire stații de pompare apă uzată Balotești – 9 buc.;

* Reabilitare stații de pompare apă uzată Balotești – 2 buc.;

* Extindere rețea distribuție apă Tunari – 46 km;

* Extindere rețea canalizare Tunari – 40 km;

* Construire stații de pompare apă uzată Tunari – 8 buc.

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Contractul are o valoare de 96.624.715 lei, fără TVA.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus