Oferte locuri de munca top

Reţea de apă de peste 10 mil lei în Maramureş

Tuburi canalizare 2 - Cartier BratianuAsociaţia de dezvoltare intercomunitară Bârsana-Onceşti a lansat procedura de achiziţie publică pentru construcţia reţelei de apă din cele două comune din  Maramureş.
Lucrările aferente proiectului implică o reţea de distribuţie de peste 11 km, construcţia unei reţele de canalizare de peste 15 km, montarea de staţii de pompare a apei şi construcţia unei staţii de epurare.
Valoarea estimată a contractului pentru lucrări pentru obiectivul de investiţii “Reţea de alimentare cu apă potabilă a Comunei Onceşti , Retea de canalizare şi Statie de epurare a apelor uzate menajere în comunele Bârsana şi Oncesti, judeţul Maramureş” este de peste 10 milioane de lei plus TVA.
Data limită pentru depunerea ofertelor de participare este 14 octombrie, potrivit anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Ofertele vor fi evaluate pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut”. Proiectul este cofinanţat din fonduri bugetare.

Sus