Oferte locuri de munca top

Restructurarea obligatiilor bugetare, prelungita

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect normativ privind extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare.

Data referitoare la aria de cuprindere a obligațiilor ce pot fi restructurate a fost modificată de la 31 decembrie 2018 la 31 martie 2020, apoi la 31 iulie 2020,

iar acum va fi modificată la 31 decembrie 2020, inclusiv.

De asemenea, au intervenit modificări ale termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare.

Noul proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor propune următoarele modificări:

– eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 și 4 – 18 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizărilor privind data la care se referă obligațiile bugetare pentru care se poate acorda restructurarea, inclusiv din perspectiva titlului Ordinului;

– eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 și 4 – 18 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizărilor privind data la care se va depune notificarea/cererea de restructurare a obligațiilor bugetare.

De asemenea, Finanțele consideră necesară introducerea a două noi formulare, respectiv, un model de notificare restructurare și un model de cerere de restructurare care sunt cuprinse de anexele 18 și 19 la noul proiect de ordin.

Totodată, noul proiect de act normativ propune introducerea unor precizări privind exceptarea de la acordarea facilităților obligațiile bugetare pentru care s-a atras raspunderea solidară potrivit Codului de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus