Oferte locuri de munca top

Restaurarea monumentelor din Bucuresti prin PMR

Prin Programul Municipal de Restaurare ce va fi derulat de Primăria Municipiului București vor fi realizate investiții la obiectivele cu risc seismic, încadrate în clasa R(s)I. De asemenea, vor fi fi executate lucrări de punere în siguranță, intervenții în primă urgență pentru imobilele monument istoric sau imobilele aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, care prezintă pericol public sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore și ireversibile de substanță istorică, în limita a 10% din bugetul alocat.

În plus, vor fi realizate proiecte-pilot prin care să se poată evidenția abordări și metode-model de cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a imobilelor monument istoric sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, în limita a 10% din bugetul alocat.

Programul municipiului București de restaurare a monumente istorice și a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei.

Acesta va fi finanțat de la bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Programul Municipal de Restaurare (PMR) are în vedere inventarierea, consolidarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a imobilelor monumente istorice sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate.

PMR se va derula pe termen mediu și lung. Acesta va viza, în principal, lucrări de intervenții la imobile proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, a cultelor religioase recunoscute de lege, a persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat.

În vederea alocării finanțării și realizării intervențiilor la imobilele monumente istorice și la imobilele aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și solicitantul vor încheia un Contract de finanțare.

Prin PMR se gestionează fondurile necesare cercetării, inventarierii, definitivării cărților funciare ale imobilelor monument istoric sau aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate, proiectării, consolidării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a imobilelor monumente istorice și/sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică 30 de zile, până la data de 20 mai.

Pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice(pe site, prin posta, depuse la PMB, sau email pe adresa relatiipublice @ pmb.ro (cu menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”)

 

Descarca aici PMR

https://we.tl/t-vdgQlCZKZz

Link valabil pana pe 12.04.2021

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus