Solplanet x AeroFix

Repartizarea locuintelor sociale si surse noi de finantare a lor

Cu toate că au aprobat ca locuinţe cu preţuri de peste 2000 euro/mp să beneficieze de reducerea TVA-ului, parlamentarii nu par să agreeze ca familiile cu venituri mai mici de 60% din venitul mediu net național să aibă dreptul să închirieze locuințe sociale.

Asta în condițiile în care construirea de locuințe sociale ar putea să acopere măcar în parte cererea acută de locuințe ieftine și, totodată, ar da de lucru micilor constructori, ar dezvolta producția de materiale de construcții etc.

Propunerea legislativă de modificare a  Legii nr. 114/1996 privind locuințele a primit mai multe avize negative din partea comisiilor de specialitate ale Senatului și un singur aviz favorabil.

Proiectul vizează modificarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale, precum și posibilitatea ca acestea să fie realizate din mai multe tipuri de fonduri.

Modificările sunt necesare întrucât România are cel mai redus stoc de locuințe sociale din Uniunea Europeană, de 2% din stocul public de locuințe, în comparația cu media europeană de 20%, potrivit celor doi deputaţi USR care au înaintat acest proiect legislativ.

În același timp, în cazul gospodăriilor cu venituri mici, procentul locuințelor supraaglomerate se ridică la 60%.

Propunerile vizează o actualizare legislativă în funcție de evoluția socială și economică a ultimilor 25 de ani.

Astfel, ar urma să aibă acces la o locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venitul mediu net pe gospodărie realizat în ultimele 12 luni mai mic decât valoarea rezultată prin calcularea procentului de 60% din venitul mediu net pe gospodărie la nivel național.

Anchete sociale

Conform propunerilor, locuințele sociale vor fi repartizate în chirie de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare, celor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

* prezintă o nevoie urgentă în ceea ce privește asigurarea unui spațiu de locuit

* au un nivel scăzut al veniturilor (venitul mediu net pe gospodărie realizat în ultimele 12 luni este mai mic decât valoarea rezultată prin calcularea procentului de 60% din venitul mediu net pe gospodărie la nivel național

* sunt dispuse să presteze activități de voluntariat în comunitate sau muncă în folosul comunității în concordanță cu evaluarea capacității de muncă.

Persoanele care au o nevoie urgentă de un spațiu de locuit pot beneficia de o subvenție de la bugetul de stat, din fonduri europene sau donații efectuate direct către autoritatea publică care realizează locuințele sociale în cauză, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de până la 50% din valoarea locuinței calculată la valoarea finală a acesteia.

Aceștia vor beneficia și de plata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenței față de prețul final al locuinței, după ce s-au scăzut subvenția și avansul minim obligatoriu de 2% achitat de contractant din valoarea locuințelor calculată la data contractării.

Finanțarea contruirii locuințelor sociale, posibilă și din alte surse

Finanțarea construirii, a finalizării și a reabilitării locuințelor sociale ar putea fi realizată și din fonduri europene, din donații oferite de persoane fizice și juridice, precum și în parteneriat public – privat, pe lângă sursele stabilite deja prin lege.

Chiriașii își vor putea reabilita locuințele

Inițiatorii susțin că în urma vizitelor pe teren și a sesizărilor primite au constatat că starea locuințelor sociale și a condominiilor este deplorabilă, iar proprietarul (statul) nu demarează lucrări de reabilitare. Chiriașii nu pot obține autorizațiile necesare reabilitării, nici dacă reușesc să facă rost de fondurile necesare reparațiilor pentru că autorizațiile de obțin doar la solicitarea proprietarului. Pentru a evita acest blocaj, modificările au în vedere ca și chiriașii să facă parte din procesul de reabilitare.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus