Oferte locuri de munca top

Repartizarea locuintelor ieftine

Asigurarea unor locuinte ieftine reprezintă un important instrument electoral.

Potrivit HG aprobată la finele săptămânii trecute, Guvernul a stabilit că lista de priorități în repartizarea locuințelor se poate reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință, sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia.

Astfel se va permite accesul la locuințele devenite vacante tinerilor care aveau cereri depuse la momentul repartiției inițiale, dar nu îndeplineau toate criteriile de acces, precum și tinerilor care nu aveau cereri depuse la momentul repartiției inițiale.

Hotărârea aprobată de Guvern modifiă și completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL).

Alte reglementări principale vizează:

– modul de stabilire și clarificare a regimului juridic al terenului pe care se realizează locuințele, pe baza planurilor urbanistice aprobate anterior promovării investițiilor;

– diminuarea cuantumului penalităților de întârziere de la 0,1% la 0,05%;

– stabilirea caracterului multianual al programelor guvernamentale de construcții locuințe;

– armonizarea prevederilor legii cu cele ale HG nr. 907/2016 prin care se stabilește conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

– completarea criteriilor de ierarhizare în vederea prioritizării investițiilor, pentru o repartizare mai echilibrată a fondurilor publice;

– armonizarea cu prevederile din lege a criteriilor de repartizare şi a modelului calcul cu privire la determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției proporțional din valoarea chiriei.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus