Oferte locuri de munca top

Repartizarea consumului de energie termica in blocurile de locuinte

Noi reguli vor fi aplicate la repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din blocurile de locuințe (fisier atașat la finalul știrii).

Aceste vor fi valabile pentru asociațiile de proprietari, asociațiile de chiriași și proprietarii din blocurile în care sunt montate și utilizate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum.

În prezent, prevederile se află în consultare publică.

Astfel, pentru fiecare unitate, contractul pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor cu încălzirea și/sau apa caldă de consum se încheie între asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul condominiului şi un prestator.

Baza sportiva si parc de agrement, langa Bucuresti

La semnarea contractului, asociația/proprietarul condominiului va comunica, în scris, prestatorului informațiile cu privire la:

* suprafețele utile pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință,

* numărul de persoane pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință; aceste informații sunt utilizate numai în cazul repartizării consumurilor de energie termică din apa caldă de consum;

Toate informațiile comunicate sunt actualizate și retransmise prestatorului de către asociaţie/proprietar ori de câte ori apar modificări.

Dacă proprietarul/utilizatorul unui apartament sau al unui spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință nu poate asigura prestatorului accesul pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic, în perioada de citire stabilită, atunci unitățile de consum vor fi estimate corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade de repartizare similare din punct de vedere al consumului, în care repartitoarele au fost citite, sau cum s-a convenit prin contract. După aceea regularizarea unităților de consum se va face în prima lună, după citirea memoriei repartitorului.

Repartitoarele de costuri pentru încălzire aflate în exploatare trebuie să aibă posibilitatea de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.

Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

Noi spatii de productie vor fi edificate

În situația în care indexul unui repartitor de costuri pentru încălzire cu citire de la distanță nu se poate recepționa, unitățile de consum estimate acestui repartitor vor fi determinate astfel:

* corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade de repartizare similare din punct de vedere al consumului; prevederile se aplică în situația în care există un istoric de consum, iar indexul repartitorului a fost recepționat în acea perioadă;

* ca medie a unităților de consum necorectate înregistrate, în luna respectivă, de celelalte repartitoare din același apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză; prevederile se aplică în situația în care nu există un istoric de consum iar în apartamentul/spațiul cu altă destinație decât cea de locuință în cauză există mai multe repartitoare de costuri pentru încălzire iar acestea au fost recepţionate;

* ca medie a unităților de consum necorectate înregistrate de toate repartitoarele de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul, recepţionate în luna respectivă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză.

Regularizarea consumurilor se realizează în luna următoare sau după verificarea repartitorului în cauză.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus