Oferte locuri de munca top

Repartitoare obligatorii pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuit

Instalarea repartitoarelor de energie pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuit este obligatorie. Termenul limită pentru această obligație urmează să fie modificat.

Spațiile vizate sunt sălile de spectacol, de expoziții, spațiile pentru comerț, structuri turistice de cazare, alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele.

Modificarea a fost votată de către senatori cu 93 de voturi pentru și 14 abțineri, urmând să fie supusă și votului deputaților.

Astfel, în imobilele de tip condominium racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuție orizontală va fi obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023, în loc de 31 decembrie 2022, pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

Pentru condominiile în care utilizarea de contoare individuale nu va fi fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, va fi obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit, în condițiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalației de încălzire.

Investitie a unui cunoscut om de afaceri, langa Bucuresti

Prelungirea termenului a fost realizată în cadrul procesului de legiferare a OUG nr.130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică.

Ordonanța cuprinde prevederi precum renovarea anuală a 3% din suprafața clădirilor încălzite și/sau răcite, măsuri de politică de eficiență energetică pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030 și calculul cantității obligatorii de economii de energie.

Un nou magazin retail va mari o retea de profil

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus