Oferte locuri de munca top

Renovarea cladirilor publice: granturi de peste 1 miliard de euro

Pentru renovarea seismică și renovarea energetică a clădirilor publice vor putea fi depuse proiecte începând cu 1 aprilie.
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice asigură finanțări de peste 1 miliard de euro, conform ghidurilor solicitantului (atasate).
Schema cuprinde două operațiuni:
* Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
* Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
Cine poate depunde proiecte
Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
* Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului;
* Autoritățile și instituțiile publice locale:
-Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti)
– Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
* Parteneriate între entitățile de mai sus.
Solicitantul poate depune mai multe cereri de finanţare, iar o cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă.
Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din mediul urban, deținute (aflate în proprietate publică sau în administrare) de entitățile eligibile și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile.
Când pot fi depuse cererile de finanțare
Prima rundă:
* Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
* Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
* Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
* Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022
A doua rundă
* Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
* Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
* Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.
Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 decembrie 2022
În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR.

Nou spital de specialitate in aprobare


Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții din cadrul operațiunii B.1: Renovarea integrată este împărțită astfel:
* Lucrări de consolidare seismică – valoare eligibilă: 152.100.000 euro
* Lucrări de renovare energetică moderată – valoare eligibilă: 133.848.000 euro
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
* cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
* cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
* cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Operațiunea B.2
Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din cadrul Operațiunii B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice este de 937.540.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
* cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
* cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
* cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Descărcați aici Ghidurile solicitantului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

 

Sus