Oferte locuri de munca top

Renovarea cladirilor: plan de actiuni pentru 2022-2030

Un plan de acțiune detaliat va fi aprobat pentru implementarea strategiei naționale de renovare pe termen lung (fisier atasat).

Noul proiect de act normativ propune stabilirea unor măsuri principale pentru perioada 2022 – 2030, prin alocarea de resurse către eficienţa energetică a clădirilor.

Prin acest plan sunt stabilite roluri și responsabilități atât pentru autoritatea competentă în domeniul performanței energetice a clădirilor, cât și pentru autoritățile publice centrale și locale.

Astfel, pentru fiecare obiectiv cuprins în strategia națională de renovare pe termen lung, planul prezintă măsurile concrete de implementare.

De asemenea, prin plan se identifică și surse de finanțare posibil a fi accesate pentru atingerea obiectivelor. Sunt indicate termene de realizare, instituţiile responsabile și instituțiile și organizațiile care contribuie la îndeplinirea măsurilor.

Implementarea strategiei presupune:

* modificări de acte normative,

* dezvoltarea/coordonarea unor scheme de finanțare publică,

* dezvoltarea de instrumente de finanțare pentru finanțarea privată,

* acțiuni de informare, comunicare și educare,

* realizarea de proiecte pilot și proiecte de cercetare aplicată, etc.

Viitor hotel cu 130 camere, intr-o zona turistica

În concret, Planul de acțiuni vizează măsuri pentru îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri. Aceasta prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri.

Este urmărită creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare.

Totodată ar urma să fie asigurată încălzirea accesibilă financiar pentru familiile cu venituri modeste.

 

12,8 miliarde euro pentru renovarea clădirilor

În cadrul PNRR, prin apelurile de proiecte de renovare energetică a clădirilor publice și a clădirilor

rezidențiale multifamiliale, sunt prevăzute fonduri de 12,8 miliarde euro până în 2030 pentru aplicarea măsurilor prevăzute prin strategia de renovare pe termen lung.

Finanțarea alocată prin Valul Renovării este de 2,17 miliarde euro, din care 1 miliard de euro pentru clădirile rezidențiale și 1,17 miliarde euro pentru clădirile publice.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Prin Valul Renovării va fi finanțată realizarea registrului național digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor, bază de date georeferențiată.

Tot cu fonduri din PNRR va fi finanțată consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor pentru realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite fiind asigurată dezvoltarea de cursuri de pregătire și formare profesională și organizarea de sesiuni de instruire pentru circa 8000 de persoane.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus