Solplanet x AeroFix

Remedierea siturilor contaminate, o nouă strategie

IM000109.JPGInvestigarea pe teren a siturilor contaminate,  integrarea lor într-o categorie şi lucrările de remediere a siturilor contaminate sunt demersuri prevăzute în noua Strategie Naţională și Planul Naţional de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.

Documentul a fost aprobat de Guvern în şedinţa din această săptamână  și stabileşte metodologia şi necesitatea implementării unor proiecte de mediu de profil în următoarea perioadă.

Pe termen scurt, până la sfârșitul anului 2015, scopul strategiei este să traseze principiile gestionării siturilor contaminate; pe termen mediu, până în 2020, strategia își propune să rezolve problema siturilor contaminate ce necesită acțiune urgentă, iar pe termen lung, până în 2050, finalizarea acțiunii.

În România au fost identificate un număr de 1.183 de situri potențial contaminate a căror gestionare necesită investiţii de peste 7 miliarde de euro şi alte 210 situri contaminate unde sunt necesare investiţii de peste 1,2 miliarde de euro.

Finanţarea pentru astfel de proiecte va fi asigurată prin accesarea de fonduri structurale UE, prin finanțare de stat, dar și prin finanțări externe și investiții din sectorul privat.

Din seria de situri potenţial contaminate fac parte situri din industria metalurgică, petrolieră, chimică, depozitele de deșeuri menajere neconforme, siturile militare, industria de prelucrare a lemnului, centralele electrice pe cărbune.

În gestionarea proiectelor va fi folosit principiul “poluatorul plăteşte” şi  principiul subsidiarității care impune rezolvarea problemelor la nivelul care deține cele mai multe cunoștințe despre domeniul în cauză.

Sus