Oferte locuri de munca top

Regulile ANAF pentru cei care obtin venituri din inchirieri

Persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri imobile și mobile le este adresat noul ghid elaborat de Agenția Națională de Administrație Fiscală (atașat la finalul știrii).

Ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată a impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.

Veniturile la care face referire ghidul ANAF sunt cele din:

  1. a) închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal;
  2. b) arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal;
  3. c) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.

Potrivit Codului civil contractele de cedare a folosinței bunurilor sunt cuprinse în denumirea generică a contractelor de locațiune.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

În vederea înregistrării contracului, contribuabilii depun Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune, însoțită de o copie a contractului de închiriere.

Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

 

Descărcați aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus