Oferte locuri de munca top

Reguli noi pentru firmele care achizitioneaza lucrari si servicii, finantate prin PNRR

Atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fonduri nerambursabile PNRR se face după o nouă procedură de achiziții, intrată ieri în vigoare.

Aceasta este aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

Procedura descrie atât condițiile și etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privați care achiziționează produse, servicii, lucrări, anterior sau după semnarea contractelor de finanțare, în cadrul proiectelor cu finanțare din fondurile externe alocate prin PNRR.

De asemenea, noua procedură stabilește și condițiile și etapele minime privind verificarea acestor proceduri de achiziție derulate de către autoritățile cu competențe în domeniu.

Valorile estimate

Valoarea estimată a achiziției este determinată de către beneficiarul privat având în vedere valoarea totală, fără TVA, a contractului de finanțare la data realizării achiziției directe sau la data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție.

Valoarea estimată a achiziției se determină pe baza ofertelor de preț existente pe piață sau pe baza unor informații din achizițiile anterioare recente, care se atașează ca anexe, în scopul asigurării rezonabilității costurilor estimate.

În cazul contractelor de lucrări, valoarea estimată a achiziției se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și serviciilor puse la dispoziția contractantului de către beneficiarul privat, necesare pentru executarea lucrărilor.

În cazul contractelor care vizează cel puțin două obiecte, respectiv furnizare și/sau servicii și/sau lucrări, obiectul principal este cel căruia îi corespunde valoarea estimată cea mai mare a achiziției.

În situația în care contractul are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și execuția de lucrări, acesta este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a achiziției în cazul execuției de lucrări este mai mare decât valoarea estimată a achiziției pentru furnizarea de produse.

Verificări efectuate asupra procedurilor de atribuire

În desfășurarea acțiunilor de verificare a procedurilor de achiziții, coordonatorii de reformă și/sau investiții, agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/structurile de implementare verifică procedurile de achiziție desfășurate de beneficiarii privați.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus