Oferte locuri de munca top

Reguli noi pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri

Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri a fost modificat printr-un nou ordin al ministrului Dezvoltării, publicat în Monitorul Oficial. (găsiti mai jos textul integral al modificărilor aduse regulamentului).

Modificările stabilesc noi reguli privind comisia de examinare pentru atestarea specialiștilor ca auditori energetici pentru clădiri.

Totodată, prelungirea dreptului de practică poate fi făcută numai dacă sunt depuse documente din care să rezulte efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă.

În plus, solicitantul prelungirii dreptului de practică trebuie să depună registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri completat la zi.

De asemenea, trebuie să depună și o adeverință de sănătate care să confirmă capacitatea de exercitare a profesiei.

Auditorul energetic pentru clădiri trebuie să înregistreze la autoritatea competentă, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației, dar nu mai devreme de 90 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației, o cerere pentru prelungirea dreptului de practică.

La cererea de prelungire a dreptului de practică, auditorul energetic pentru clădiri anexează: legitimația, în original;  actul de identitate/pașaportul, în copie; certificatul de atestare tehnico-profesională, în copie; registrul de evidență a activității auditorului energetic pentru clădiri completat la zi, în copie, pe hârtie și pe suport electronic, în format editabil, fișiere de tip .doc/.xls, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că în perioada de valabilitate a legitimației nu a desfășurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri.

De asemenea, trebuie atașată adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei.

Mai sunt cerute: certificat de cazier judiciar și alte acte necesare dacă au intervenit evenimente care au condus la schimbarea datelor personale avute la momentul eliberării legitimației, după caz, depuse în copie: certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de admitere a divorțului și schimbare a numelui, dispoziția prin care s-a admis schimbarea pe cale administrativă a numelui și altele asemenea.

În situația în care dosarul auditorului energetic pentru clădiri este complet, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, se eliberează legitimația care confirmă dreptul de practică și îl prelungește, cu indicarea perioadei de valabilitate.

 

Descărcați aici modificările aduse Regulamentului de atestare a auditorilor energetici de clădiri

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus