Oferte locuri de munca top

Reguli mai clare pentru colectarea si epurarea apelor uzate

Vor fi stabilite reguli mai clare în ceea ce privește epurarea apelor uzate, prin implementarea directivei europene privind epurarea apelor uzate urbane.

Noile prevederi vor asigura același nivel de protecție a mediului ca la sistemele de canalizare, precum și creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate, în special în mediul rural.

Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, control, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate sunt prevăzute într-un nou proiect de act normativ (fisier atasat).

Un singur ofertant pentru un contract de 27 mil euro

Mai exact, vor fi reglementate următoarele aspecte:

* autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate;

* realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în către să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate;

* construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare;

* obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit;

* întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă;

* obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme;

* controlul sistemelor individuale adecvate;

* sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Autorizarea sistemelor individuale adecvate

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vor fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora.

Construirea sistemelor individuale adecvate

Construirea sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să nu se permită poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane.

Va fi interzisă realizarea de fose septice neimpermeabilizate sau puțuri absorbante cu infiltrare în sol.

Înscrierea/înregistrarea sistemelor individuale adecvate

Autoritățile publice locale vor avea obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate.

Proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale a unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate

Autoritatea publică locală sau, după caz, operatorii de apă și canalizare, vor asigura servicii de vidanjare pentru populație, costurile serviciilor de vidanjare fiind echivalente serviciilor de preluare a apelor uzate în rețele de canalizare centralizate.

 

Descărcați aici Proiectul HG

 

Este mentinut castigatorul unui contract de circa 16 mil euro, in pofida contestatiilor

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus