Solplanet x AeroFix

Reguli de urbanism, ilustrate grafic pentru locuitorii judetului Cluj

Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a unor regulamente ilustrate de urbanism aferente Planurilor urbanistice generale, a fost demarată de către CJ Cluj. Acestea vor fi valabile pentru 18 comune din județ.

Conform CJ Cluj, scopul demersului este ca unitățile administrativ teritoriale care au sau vor avea în perioada următoare PUG-urile avizate, să beneficieze de transpuneri grafice ale regulamentelor cuprinse în cadrul acestora, astfel încât înțelegerea și punerea lor în practică să fie cât mai facilă.

,,Este cunoscut faptul că un format grafic ilustrat e mult mai prietenos și mai ușor de înțeles decât textul unui document formulat în limbaj de specialitate. Or, ceea ce ne dorim este ca reglementările urbanistice specifice fiecărei UAT în parte să poată fi înțelese de oricine și, în consecință, respectate pe deplin. [...] Astfel, locuitorii județului Cluj vor beneficia de un mediu construit în conformitate cu toate standardele de calitate, evitând construcții care nu îndeplinesc cerințele legale sau care nu se integrează în estetica zonei.”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Ofertanții vor prezenta trei propuneri de ilustrare schematică a reglementărilor urbanistice. Cele trei propuneri vor trata tot atâtea unități teritoriale de referință, acestea evidențiind principalele caracteristici ale regulamentului de urbanism.

Ilustrările vor explica grafic regulile de amplasare, dimensionare și configurare volumetrică a clădirilor și amenajărilor în raport cu parcelele aferente. De asemenea, vor include și indicații și recomandări privind materialele utilizate și elemente de arhitectură.

Ilustrațiile de tip 2D și 3D vor face referire la tipurile de construcții și amenajări reglementate în regulamentul local de urbanism și care pot fi asociate unor tipologii, precum locuințe de diferite tipuri, spații publice caracteristice, pentru fiecare unitate teritorială de referință în parte.

Durata de execuție a serviciilor va fi de maxim 18 luni de la data semnării contractului.

Ofertele pot fi depuse până cel târziu marți, 15 decembrie 2020.

În cursul acestui an, CJ Cluj a mai achiziționat astfel de servicii, alte opt comune din județ, respectiv Căianu, Cămărașu, Aiton, Săndulești, Frata, Pălatca, Vultureni și Bonțida, urmând a beneficia de ilustrări grafice specifice regulamentelor aplicabile zonei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus