Oferte locuri de munca top

Reglementari noi: Spatii verzi mai mari in ansamblurile imobiliare

Noi modificări legislative au fost votate de Senat privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Această propunere de lege se află la a doua încercare de legiferare, după ce președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea primei variante.

Printre amendamentele aduse în procesul se reexaminare se numără și modificarea suprafețelor spațiilor verzi.

Ansamblu de locuinte si birouri cu 16 etaje, in pregatire

Astfel, transformarea zonelor cu altă destinaţie, din intravilanul existent sau prin extinderea intravilanului, în zone funcţionale rezidenţiale, comerciale, industriale sau mixte, în scopul executării de lucrări de construcţii se va putea realiza doar în baza unei documentaţii de urbanism.

Prin aceasta va trebui să se asigure o suprafață amenajată cu spaţii verzi, cu acces public, de minim 30% din suprafaţa terenului a cărui destinaţie s-a modificat astfel. Înainte de această modificare, senatorii propuseseră un procent de 10%.

Indicatori specifici pentru categoriile de spații verzi

Totodată, au fost introduși mai mulți indicatori specifici pentru categoriile de spații verzi. Conform acestora, o grădină comunitară sau grădina unui condominiu va trebui să aibă o suprafață permeabilă minimă de 30%, un aliniament de arbori 80%, un cordon forestier, 90%.

Cu sute de dosare in instanta, o primarie cauta avocati

Ce prevederi mai include legea

Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, proprietarii și administratorii spațiilor verzi vor fi obligați să nu permită ocuparea cu construcții cu caracter definitiv sau provizoriu, cu anumite excepții.

Pe spațiile verzi vor putea fi amplasate: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru gestionarea spațiilor verzi. Suprafața construită cumulată a acestor obiective nu poate să depășească 15% din suprafața totală a spațiului verde.

Excepție de la această limită a suprafeței fac serele, bazele sportive sau de agremenent, cimitirele verzi.

Lucrările de conservare sau de amenajare a spațiilor verzi vor fi executate doar pe baza autorizației de construire. Autorizația pentru lucrările care prin soluția tehnică afectează indicii de calitate și cantitate ai spațiilor verzi și elementele vegetale va fi emisă în baza unei documentații tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de constructții – DTAC, însoțită de o documentație tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor – DTOE, care va conține obligatoriu o documentație de specialitate peisagistică.

Construcțiile, lucrările și amenajările realizate fără autorizație de construire pe spațiile verzi vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice competente, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

Totodată, a fost introdusă o definiție pentru termenul de ”spațiu verde”, prin care se înțelege ”o suprafață de teren care înglobează vegetație dezvoltată natural și/sau plantată de om, care are un rol social, cultural sau de protecție a mediului și care ajută la asigurarea, creșterea sau îmbunătățirea calității mediului de viață uman prin aportul estetic, ecologic și/sau prin posibilitatea de recreere”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus