Oferte locuri de munca top

Reglementari noi privind executia straturilor bituminoase

Au intrat în vigoare mai multe actualizări ale reglementărilor referitoare la execuția straturilor bituminoase.

Modificările au fost necesare pentru corelarea reglementărilor tehnice cu schimbările din legislație și pentru a extinde domeniul de aplicare la întreținerea periodică a autostrăzilor, drumurilor expres, spațiilor de servicii, trotuarelor, pistelor de bicicliști, etc.

Normativul se aplică la întreținerea drumurilor de interes național de clasă tehnică I – V cu îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, care prezintă capacitate portantă foarte bună sau bună și care nu prezintă degradări structurale.

Prin noile modificări s-a impus aplicarea standardului și considerarea cerințelor de calitate în corelare cu performanțele declarate (prezentarea de încercări inițiale de tip pe sectoare reprezentative, a marcajului CE, a Declarației de Performanță, a certificării Controlul Producției în Fabrica prin metode de control a calității și a cantităților materialelor puse în operă, în concordanță cu un sistem de calitate implementat și declarat de executant conform SR EN ISO 9001).

Această tehnologie va putea fi aplicată și pentru lucrări de întreținere la autostrăzi și drumuri expres.

O singura oferta pentru un contract rutier de peste 17 mil euro

A devenit posibilă utilizarea curbelor de granulozitate discontinuă pentru material, precum și cea a fibrelor în compoziția materialului bituminos turnat la rece.

Având în vedere evoluția tehnologică a utilajelor cu echipamente de control automate și integrate s-au impus cerințe tehnice superioare pentru echipamente și utilaje pentru punerea în operă a materialelor pe drumurile de clasă tehnică I – III.

S-a avut în vedere asigurarea trasabilității cantităților de materiale utilizate. În aceste condiții, recepția și decontarea lucrărilor se poate face în funcție de tipul și cantitatea de material bituminos turnat la rece pus în operă.

Reglementările se adresează tuturor factorilor implicați în procesul investițional: producători de materiale pentru construcții, proiectanți, executanți de lucrări, specialiști atestați/autorizați în domeniul construcțiilor conform prevederilor legale, investitori, proprietari, administratori, laboratoare de încercări în construcții autorizate/acreditate, precum și organismelor de verificare/control în domeniu.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

 

Sus