Oferte locuri de munca top

Reglementari noi pentru procesul de receptie a lucrarilor de drumuri si poduri

Vor fi modificate mai multe prevederi legate de recepția lucrărilor de întreținere a drumurilor și a podurilor.

Astfel, potrivit noilor propuneri, prevederile regulamentului vor fi aplicate la proiectarea și execuția lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor publice care nu necesită expertizare tehnică, nu modifică și nu afectează structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcției, nu intervin asupra caracteristicilor inițiale ale acesteia din punct de vedere al cerințelor fundamentale aplicabile, nu măresc valoarea construcției și se execută fără autorizație de construire.

Recepția lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor publice va putea fi efectuată atât pentru lucrările și serviciile de întreținere executate de operatori economici cu activitatea principală “construcții”, cât și pentru lucrările și serviciile de întreținere executate în regie proprie.

Prin prisma activității desfășurate de C.N.A.I.R. – S.A. privind întreținerea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, au fost identificate o serie de situații care au determinat necesitatea revizuirii reglementării tehnice, în scopul reglementării stricte a procesului de recepție.

Comisiile de recepție

Din componența comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală au fost eliminați reprezentantul administrației publice locale și reprezentantul teritorial al poliției rutiere, pe teritoriul cărora se execută lucrările, datorită faptului că lucrările și serviciile de întreținere a drumurilor publice se execută fără autorizație de construire/desființare.

De asemenea, prin regulament s-au stabilit reguli clare și ferme, simple și coerente, care să permită o aplicare eficientă pornind de la constituirea comisiei până la finalizarea recepției, atât pentru recepția efectuată într-o etapă – în fază unică, la terminarea lucrărilor, cât și pentru recepția efectuată în două etape, la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție.

Peste 29 mii mp de constructii noi, in prima etapa a unui proiect industrial

Finalizarea procesului de recepție

Procesul de recepție al lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor publice se finalizează, prin încheierea unui act denumit „proces-verbal de recepție”, cu admiterea sau respingerea recepției lucrărilor de către investitor.
Totodată, au fost definite sintagmele „data de începere a recepției” și „data finalizării recepției”.

O altă propunere prevede ca recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală să poată fi realizate și pentru părți/obiecte/sectoare din lucrările contractate, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional.

Pentru lucrările și serviciile de întreținere la drumurilor publice a căror recepție se efectuează într-o etapă – în fază unică, care nu presupun o complexitate ridicată, s-a stipulat că verificarea calității lucrărilor executate, întocmirea cărții tehnice a lucrării, întocmirea documentelor de recepție și asigurarea secretariatului comisiei de recepție să fie efectuate de către un referent de specialitate inginer construcții, sau un șef district drumuri, poduri sau un șef sector drumuri, poduri. În cazul referentului de specialitate inginer construcții, acesta va fi un specialist cu studii superioare în domeniul drumuri și poduri, angajat al investitorului, cu atribuții de urmărire a execuției lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității și respectării termenelor de execuție.

Reglementarea tehnică ,,Regulament privind recepția lucrărilor de întreținere drumuri și poduri” – indicativ AND 514-2021 va fi adresată tuturor factorilor implicați în procesul de recepție al lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor publice: proiectanți, executanți de lucrări în domeniul construcțiilor, specialiști cu activitate în domeniul construcțiilor atestati/autorizați în condițiile legii, investitori, laboratoare de încercări în construcții autorizate/acreditate, precum și organisme de verificare/control, etc.

 

Descărcați aici Regulamentul propus

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus